Contact

Middels onderstaand formulier kunt u ons een bericht toezenden.

 

Dit bericht wordt door het secretariaat ontvangen.

Het secretariaat zal ervoor zorgen dat uw bericht op de juiste plaats komt en daar verder wordt behandeld.

secretariaat@ehbodrunenelshout.nl
 
 
 
 
 

Vereniging Drunen - Elshout

EHBO Drunen-Elshout is ook te volgen op facebook.

EHBO Vereniging Drunen-Elshout is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO, Reanimatiepartner van de Hartstichting,

lid van Het Oranje Kruis relatienummer 101740, ingeschreven bij de KvK onder nr 40271286.

Your outdoor adventure starts here

8901 Marmora Road, Glasgow

+00 123456789